fbpx

aktualności

Szkolenie Raportowanie Schematów Podatkowych MDR dnia 12.04.2021

Witam serdecznie 

Zapraszam Państwa na kompleksowe szkolenie online w zakresie: 

Raportowanie schematów podatkowych MDR w ujęciu praktycznym.

Warto się szkolić😊

 Szkolenie ma charakter elastyczny, w zależności od kierunków wyznaczonych przez uczestników. 

Szkolenia ma praktyczny charakter na przykładach.

Szkolenie czytelne i zrozumiałe.

Uwaga:

 Po szkoleniu uczestnicy mogą zadawać pytania związane z tematem szkolenia. 

Termin szkolenia12.04.2021 roku

Koszt szkolenia: 300 złotych netto od osoby.

Dwie osoby z jednej firmy koszt 200 złotych netto za osobę

Połączenie: Microsoft Teams 

Czas szkolenia: 9:00- 15:30 

Miejsce szkolenia: Przy komputerze😊

Prowadzący szkolenie Mariusz Nowak – Doradca podatkowy.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt email: m.nowak@goldenstein.com.pl

Plan szkolenia:

I. Wstęp

1) cel wprowadzenia regulacji;

2) przepisy krajowe i międzynarodowe w zakresie MDR;

3) oczekiwania ustawodawcy w zakresie MDR;

4) problemy interpretacyjne wdrożonych regulacji;

5) niejasność przepisów barierą w raportowaniu MDR.

II. Cechy rozpoznawcze schematu podatkowego.

1) objaśnienia podatkowe MDR z dnia 31 stycznia 2019 r.;

2) przepisy ordynacji podatkowej kwalifującej obowiązek raportowania:

a) korzyść podatkowa;

b) uzgodnienie;

c) kryterium kwalifikowanego korzystającego;

3) definicje uzgodnienia, schematów podatkowych;

a) schemat podatkowy;

b) schemat podatkowy standaryzowany;

c) schemat podatkowy transgraniczny;

4) okoliczności, które nie powodują obowiązku raportowania:

a) bieżące doradztwo podatkowe;

b) audyty i przeglądy;

c) szkolenia

d) inne źródła informacji

5) które schematy są objęte raportowaniem?

6) definicja podmiotu kwalifikowanego

III. Podmioty zobowiązane do raportowania – definicje i obowiązki

1) Promotor

2) Korzystający

3) Wspomagający

IV. Raportowanie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

1) terminy raportowania, w tym raportowanie schematów wstecz

2) sposób raportowania – narzędzia udostępnione przez Ministerstwo Finansów

3) raportowanie przez promotora, korzystającego, wspomagającego – schematy,

podobieństwa, różnice

4) tajemnica zawodowa a obowiązek przekazania informacji

5) sankcje administracyjne i karne

V. Zakres raportowanych informacji

1) MDR-1

2) MDR-2

3) MDR-3

4) MDR-4

VI. Wewnętrzna procedura MDR

1) Kto ma obowiązek wprowadzenia procedury?

2) Jakie korzyści wprowadza procedura?

3) Jakie elementy powinna zawierać?

4) Jak ukształtować obowiązki w procedurze MDR

VII. Obowiązek raportowania w okresie pandemii COVID-19

VIII. Sankcje administracyjne i karne

Subskrypcja:

Loading