fbpx

aktualności

Składki społeczne i zdrowotne wspólnika spółki komandytowej po zmianie przepisów

Gdy spółka komandytowa stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne zapłacone przez wspólnika spółki komandytowej – nie będą mogły pomniejszać podatku od przychodów z kapitałów pieniężnych (tj. przychodów uzyskanych przez wspólnika spółki komandytowej z tytułu udziału w zysku osoby prawnej). Ewentualnie zapłacone składki będą mogły pomniejszać inne dochody (opodatkowane zgodnie z art. 27 albo art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) albo przychody (o których mowa w art. 6 ust. 1, 1a i 1d ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Subskrypcja:

Loading