fbpx

aktualności

Samochód osobowy w leasingu i po wykupie

Podatnikowi przysługują dwa limity odnoszące się do kwoty 150.000 zł w odniesieniu do zawartej umowy leasingu operacyjnego, tj. jeden wynikający z art. 16 ust. 1 pkt 49a ustawy o CIT (dotyczący opłat wynikających z umowy leasingu), a drugi określony w art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT dotyczący ewentualnych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych po wykupie przedmiotu umowy leasingu operacyjnego. Oznacza to, że podatnikowi przysługuje odrębny limit w odniesienie do opłat leasingowych, a osobny dotyczy transakcji wykupu.
Niniejsze potwierdza chociażby interpretacja Dyrektora KIS z 15.4.2019 r. (0111-KDIB1-3.4010.1.2019.2.MO.

Subskrypcja:

Loading