fbpx

aktualności

Przedwczesna faktura- skutki w VAT

Zgodnie z art. 106 ust. 7 pkt 2 ustawy o VAT- faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30 dnia przed otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

W sytuacji gdy faktura została wystawiona wcześniej niż 30 dni przed wydaniem przedmiotu sprzedaży i została wprowadzona do obrotu prawnego, wówczas należy ją uznać za wystawioną niezgodnie z ww. przepisem, bowiem w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury pierwotnej nie doszło do żadnego świadczenia (przedmiotu sprzedaży nie wydano)- dokumentuje zatem zdarzenie, do którego nie doszło. Niniejsze potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej dnia 3 października 2019 r., 0115-KDIT1-1.4012.515.2019.1.KM. 

Aby naprawić powstałą nieprawidłowość należy wystawić fakturę korygującą – art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT (stwierdzenie pomyłki w jakiejkolwiek pozycji faktury). Jest to bardzo ważne w kontekście art. 108 ustawy o VAT – zgodnie z którym wystawienie takiej faktury może skutkować obowiązkiem zapłaty zawartego w niej podatku.

UWAGA

Czyli w przypadku ewentualnej kontroli istnieje ryzyko zapłaty VAT dwukrotnie: pierwszy raz z tytułu wystawionej pustej faktury, drugi raz z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usługi. 

Stanowisko Sądów administracyjnych

Według ostatnich wyroków sądowych – przedwczesne wystawienie faktury nie rodzi negatywnych skutków w VAT. zastosowania nie znajdzie art. 108 ustawy o VAT.

 

Opracowała: Joanna Domańska 

Goldenstein sp z o.o. spółka doradztwa podatkowego 

Subskrypcja:

Loading