fbpx

aktualności

Planowane uproszczenia w VAT

Ministerstwo Finansów przygotowuje pakiet kolejnych zmian w VAT – tzw. slim VAT.

Prostsze korekty

Jedna ze zmian dotyczy faktur korygujących. Jeżeli korekta będzie oznaczała zmianę in minus (zmniejszającą podstawę opodatkowania), to podatnik nie będzie już musiał uzyskiwać od kontrahenta potwierdzenia otrzymania korekty. Będzie mógł obniżyć podstawę opodatkowania i VAT należny już w okresie wystawienia takiej faktury, jeżeli z posiadanej dokumentacji będzie wynikać, że uzgodnił z nabywcą lub usługobiorcą warunki transakcji. W tym samym okresie nabywca będzie musiał skorygować podatek naliczony.

Z przepisów ustawy o VAT ma też wynikać, że faktury korygujące in plus, tj. zwiększające podstawę opodatkowania, rozlicza się na bieżąco w okresie ich wystawienia (w związku z przyczynami zaistniałymi po sprzedaży). Dotychczas, podatnicy musieli bazować w tym zakresie tylko na linii interpretacyjnej i orzecznictwie. 

źródło: Ministerstwo Finansów

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Subskrypcja:

Loading