fbpx

aktualności

Oznaczenie TP- JPK_VAT powiązania ze stosunku pracy

Od 01.10.2020 nastąpiły istotne zmiany w zakresie deklaracji VAT-7 oraz JPK.

Czynni podatnicy VAT od ww. okresu zobowiązani będą przekazywać deklaracje do urzędu skarbowego w nowej formie, tj. połączonych deklaracji VAT-7 oraz JPK w tzw. nowym JPK_VAT: JPK_V7M i JPK_V7K.

Od wspomnianej daty pojawił się dodatkowy obowiązek nałożony na wystawców faktur sprzedażowych. Wśród zmian, które dotkną wszystkich przedsiębiorców jest konieczność dodawania na fakturach oznaczeń identyfikujących sprzedawane towary i usługi oraz rejestrowania stosowanych procedur.

Wśród szeregu oznaczeń i procedur na szczególne uwzględnienie zasługuje oznaczenie procedury TP.

Właściwe zastosowanie kodu TP wymaga znajomości powiązań podmiotów gospodarczych. Należy tutaj mieć na uwadze, że w Polsce mamy podmioty powiązane na gruncie dwóch regulacji podatkowych – VAT i podatków dochodowych. Jeśli chodzi o oznaczenie TP, to zastosowanie znajdą powiązania na gruncie podatków dochodowych.

Spójrzmy zatem na regulacje cen transferowych (bo właśnie tam mamy wyjaśnienie podmiotu powiązanego), czyli na art. 11a ustawy CIT albo tożsamą definicję zawartą w art. 23m PIT:

Na przykładzie – zadajmy sobie pytanie, czy pracownik jest podmiotem powiązanym? 

Z jednej strony mamy stosunek pracy, a zatem relacje w której pracownik zobowiązuje się świadczyć na rzecz pracodawcy pracę w miejscu i czasie przez niego określonym i pod jego kierownictwem, a pracodawca zobowiązuje się do zapłaty odpowiedniego wynagrodzenia. Z drugiej strony – wykonywanie pracy pod kierownictwem nie wyklucza wcale faktycznej zdolności tej osoby do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji.

Co więcej – definicja wskazuje, że nie chodzi o fakt podejmowania kluczowych decyzji, a wystarczy sama „zdolność” do podejmowania kluczowych decyzji.

Czy zatem każdy pracownik będzie podmiotem powiązanym? 

co do zasady NIE. 

Jednak (przykładowo) pracownik który pełni funkcje kluczowe w spółce i posiada wspomnianą zdolność do podejmowania kluczowych decyzji – będzie podmiotem powiązanym. Jeśli dodatkowo taki pracownik prowadzi własną działalność gospodarczą i wystawia nam faktury – należy dodać do faktury oznaczenie „TP”.

Zachęcam przedsiębiorców do zweryfikowania swoich powiązań w kontekście

oznaczeń TP albowiem obowiązek ten istnieje niezależnie od wartości transakcji.

Konieczne jest zatem sprawdzenie wszystkich powiązań, a nie tylko tych które

finansowo wydają się istotne ze względu na dokumentację cen transferowych.

Autor: Michał Piechocki

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Subskrypcja:

Loading