O Nas - Goldenstein Szczecin - Kancelaria Podatkowa
O nas

O nas

O nas

Goldenstein Szczecin

Zakres doradztwa podatkowego i prawnego obejmuje:

Doradztwo podatkowe i prawne w Polsce w Niemczech w innych krajach UE

  • Doradztwo podatkowe i prawne na terenie Niemiec:

 

 • Występowanie o zwolnienie z podatku budowlanego Freistellungsbescheinigung.Rejestracja dla celów VAT w Niemczech.
 • Rozliczanie podatku VAT i VATUE na terytorium Niemiec.
 • Składanie deklaracji podatkowych.
 • Prowadzenie usług księgowych spółek GmbH, UG i GmbH & Co.KG.
 • Rozliczanie zakładów podatkowych na terenie Niemiec.
 • Realizacja zwrotów podatków na terenie Niemiec.
 • Reprezentacja przed niemieckim urzędem finansowym.
 • Rejestracja zagranicznych oddziałów na terenie Niemiec.
 • zakładanie spółek GmbH, UG i GmbH & Co.KG.
  • Doradztwo podatkowe w innych krajach UE:
 
 • Składanie VAT REFUND (VAT REF).
 • Rejestracja dla celów VAT.
 • Rozliczanie podatku VAT i VATUE.
 • Rozliczanie zakładów podatkowych/oddziałów
 • Wnioski o zwrot podatku z zagranicy.
  • Doradztwo podatkowe w Polsce:
 
 • „Ryczał miesięczny” – usługi doradztwa podatkowego

Usługa cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Macie Państwo możliwość bieżących konsultacji z praktykiem – doradcą podatkowym, który w formie telefonicznej lub emaliowej udzieli odpowiedzi w zakresie przepisów prawa podatkowego. Odpowiedzi krótkie czytelne i zrozumiałe dla odbiorcy. Zakres: PIT, CIT, VAT, Ordynacja podatkowa, ustawa o rachunkowości, sprawy pracownicze itp.

 

 • Ekspertyzy i opinie, porady i konsultacje.
 • Analiza podatkowa umów i planowanych zdarzeń gospodarczych.
 • Badanie prawidłowości rozliczeń klienta w zakresie wybranych lub wszystkich tytułów podatkowych.
 • Doradztwo podatkowe związane z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • Analiza zmian prawa podatkowego i wskazywanie tych zagadnień. podatkowych, które mogą mieć wpływ na działalność operacyjną spółki.
  • Reprezentacja przed organami skarbowymi/Sądami:
 
 • Reprezentacja w trakcie kontroli podatkowych/celno-skarbowych.
 • Reprezentacja w toku postępowań podatkowych.
 • Reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.
 • Reprezentacja przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 • Składanie wniosków o interpretacje podatkowe itp.
  • Audyty podatkowe

Przeglądy podatkowe, których celem jest weryfikacja poprawności rozliczeń
z zakresu poszczególnych podatków, (VAT, CIT, PIT) identyfikacja ryzyk podatkowych oraz wskazanie obszarów potencjalnych oszczędności podatkowych.

  • Ceny transferowe:
 • Przeglądy podatkowe w zakresie cen transferowych obejmujące analizę powiązań oraz warunków realizacji transakcji między podmiotami powiązanymi.
 • Analiza umów grupowych pod kątem ich zgodności z regulacjami podatkowymi dotyczącymi cen transferowych.
 • Wsparcie przy ustalaniu metody kalkulacji wynagrodzenia (poziomu wynagrodzenia) z uwzględnieniem profilu działalności podmiotów uczestniczących w transakcji.
 • Przeprowadzanie analiz porównawczych (benchmarking).
 • Wsparcie podatkowe w zakresie weryfikacji zasad rozliczeń dotyczących np. zakupu usług niematerialnych i podatkowego traktowania związanych z nimi kosztów.
 • Sporządzanie, aktualizację lub analizę obowiązkowej dokumentacji dla transakcji z podmiotami powiązanym wymaganej przez przepisy.
 • Sporządzanie, aktualizację lub analizę kompleksowej dokumentacji dotyczących usług o niskiej wartości dodanej.
 • Sporządzanie, adaptację lub analizę polityki cen transferowych.
 • Reprezentowanie podmiotów powiązanych w kontaktach z władzami podatkowymi, w tym między innymi: wsparcie w zakresie unikania podwójnego opodatkowania, sporządzanie wniosków o interpretacje przepisów podatkowych, obrona cen transferowych.
 • Sporządzanie opinii podatkowych w zakresie cen transferowych.
 • Wsparcie podatnika w trakcie ubiegania się o zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego (APA).
  • Restrukturyzacje, fuzje, przekształcenia i podziały i inne

 

 • Zakładanie spółek kapitałowych i osobowych.
 • Przekształcenia spółek.
 • Podziały spółek.
 • Likwidacja spółek
 • Inne
  • Wycena przedsiębiorstw

 

  • Raportowanie schematów podatkowych
  • Szkolenia podatkowe „szyte na miarę”
 •  
  • Wsparcie w zakresie tarczy antykryzysowej COVID-19
  •