fbpx

aktualności

Nielegalne zatrudnienie pracownika według Polskiego Ładu

Zgodnie regulacjami Polskiego Ładu od 2022 r. zwolnione z PIT będą przychody pracownika z nielegalnego zatrudnienia oraz przychody w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom. Przepis ten będzie miał zastosowanie także do przypadków zaistniałych przed tym dniem (chyba że wszczęto już w tej sprawie postępowanie). Konsekwencje nielegalnego zatrudnienia obciążą pracodawcę.

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Subskrypcja:

Loading