Nielegalne Zatrudnienie Pracownika Według Polskiego Ładu - Goldenstein Szczecin

Goldenstein Spółka z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego ul. Grodzka 20/4 70-560 Szczecin tel. +48507123807

Nielegalne zatrudnienie pracownika według Polskiego Ładu

Nielegalne zatrudnienie pracownika według Polskiego Ładu

Zgodnie regulacjami Polskiego Ładu od 2022 r. zwolnione z PIT będą przychody pracownika z nielegalnego zatrudnienia oraz przychody w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom. Przepis ten będzie miał zastosowanie także do przypadków zaistniałych przed tym dniem (chyba że wszczęto już w tej sprawie postępowanie). Konsekwencje nielegalnego zatrudnienia obciążą pracodawcę.

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa
Sending
User Review
0 (0 votes)