fbpx

aktualności

Mechanizm podzielonej płatności, oznaczenia na fakturach

Obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności występuję  wyłącznie w przypadku:

  • dokonywania płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 ustawy o podatku od towarów i usług

oraz

  • gdy kwota należności ogółem na fakturze będzie stanowić kwotę brutto przekraczającą 15 000 zł lub jej równowartość.

Obydwa wskazane warunki muszą być spełnione łącznie.

Brak wskazanej adnotacji może skutkować ustaleniem wobec dostawcy dodatkowego zobowiązania podatkowego przez naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 wykazanej na tej fakturze. Odpowiedzialność może dotyczyć również nabywcy naruszającego obowiązek dokonywania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Organy podatkowe mogą nałożyć sankcję w postaci ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 30% podatku należnego przypadającego na towary i usługi z załącznika nr 15 wykazane na fakturze.

W sytuacji jednak, gdy nie są spełnione wyżej wskazane warunki, sprzedawca fakultatywnie może umieścić na fakturze informację o MPP, co nie stanowi naruszenia przepisów „fakturowych”, jak również nie skutkuję uznaniem faktury za wadliwą z punktu widzenia kodeksu karnego skarbowego.

Opracowała: Joanna Domańska

Goldenstein sp z.o.o. 

Subskrypcja:

Loading