fbpx

aktualności

Interaktywne szkolenie w zakresie modeli podatkowych: CIT Estoński i spółka komandytowa

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Zapraszam Państwa na  kompleksowe interaktywne szkolenie online w zakresie nowych modeli podatkowych:

CIT- model estoński

Spółka komandytowa- rozliczania spółki i jej wspólników

Szkolenia swoim zakresem obejmuje:

  1. Ustawę CIT
  2. Ustawę PIT
  3. Ustawę o rachunkowości
  4. Kodeks spółek handlowych

Korzyści:

Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i po jego zakończeniu.

Jasny i przejrzysty przekaz informacji -na przykładach

Prowadzący: Doradca podatkowy Mariusz Nowak

Termin: 15.01.2021

Czas szkolenia: 9:00-13:00

Koszt: 250 złotych netto od osoby.

Plan szkolenia model estoński:

   
1. Warunki  ustawowe wyboru modelu estońskiego 
1.1. Wynikające z kodeksu spółek handlowych
1.2. Wynikające z ustawy o rachunkowości 
1.3. Wynikające z ustawy o podatku dochodowym 
1.4. Wynikające z ustawy kodeks pracy 
1.5. Wynikające z ustawy kodeks cywilny
2.  Zasady  prowadzenia ksiąg rachunkowych 
2.1. zasady ustalania pasywach w  kapitałach własnych
2.1.1. Zysków niepodzielnych 
2.1.2. Zysków podzielnych 
2.1.3. Niepokrytych strat z lat ubiegłych 
2.2. Skutki wadliwego prowadzenia ksiąg rachunkowych 
2.3. Skutki nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych 
3.  Zasady opodatkowania wynikającego z ustawy o CIT
3.1. Wybór roku podatkowego 
3.2. Odliczanie strat podatkowych z lat ubiegłych
3.3. Podstawa opodatkowania 
3.3.1. Wypłata zysków 
3.3.2. Wypłata ukrytych zysków 
3.3.3. Wydatki na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą 
3.3.4. Pokrycie straty z lat ubiegłych 
3.4. Doliczenia do przychodów podatkowych 
3.5. Doliczenia do kosztów podatkowych 
3.6. Skutki podwyższenia zobowiązania podatkowego o 50%
3.7. Opodatkowanie dochodu z przekształcenia 
3.8. Odpisy aktualizacyjne należności -skutki podatkowe 
3.9. Opodatkowanie przychodów nieuwzględnionych w zysku netto 
3.10. Korekty cen transferowych -Jako przychód i koszt podatkowy 
3.11. Opodatkowanie Środka trwałego nieamortyzowanego
3.12. Terminy zapłaty podatku 
3.13. Prawo do odliczeń od dochodu i podatku  
4. Zasady opodatkowania po zakończeniu modelu estońskiego 
4.1. kontynuacja amortyzacji 
5. Skutki rezygnacji z modelu estońskiego 
6.  Skutki utraty warunków z modelu estońskiego 
7.  Zadania podatkowe następny prawnego 
8.  Możliwe wypłaty dla udziałowców nie objęte modelem estońskim
8.1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy 
8.2. Kontrakt menedżerski
8.3. Umowa zlecenia i o dzieło

Zgłoszenia: m.nowak@goldenstein.com.pl

Subskrypcja:

Loading