fbpx

aktualności

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku VAT

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Zgodnie z art. 112b i 112c ustawy o VAT, organ podatkowy nakłada w drodze decyzji administracyjnej  na podatnika dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT w wysokości: 15%, 20%, 30% i 100%.

Decyzja wydawana jest po dokonaniu ustaleń przez organ podatkowy zawartych w protokole kontroli albo w decyzji podatkowej. 

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe ustalane jest również w przypadku złożenia korekty po wszczęciu kontroli przez UCS.

Dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się w przypadku gdy nieprawidłowości wynikają z błędu rachunkowego lub oczywistej omyłki. Naczelny Sąd Administracyjny w październiku 2021 sygnatura I FSK 904/21 orzekł, że na podstawie przepisów 112 dyrektywy unijnej dodatkowe zobowiązanie podatkowe może być nakładane  wyłącznie na oszustów podatkowych.  

Nie może być nakładane na uczciwych podatników, którzy w wyniku błędu lub błędnej interpretacji dopuścili się powstania zaległości podatkowej.

opracował: Nowak Mariusz – doradca podatkowy 

Subskrypcja:

Loading